senior
ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์รับดูแลผู้ป่วย ศูนย์พักฟื้น สถานพักฟื้น  
สถานดูแลผู้ป่วย
สายสวนปัสสาวะ

บริการประจำวัน

 1. ตรวจวัดความดัน อุณหภูมิ ชีพจร วันละ 2 ครั้ง
 2. ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ ป้อนอาหาร พยุงเดิน
 3. บริการซักรีดเสื้อผ้าส่วนตัว ผ้าปูที่นอน
 4. อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
  โดยอาหารได้รับการปรุงเฉพาะเพื่อเหมาะสมการโรคประจำตัวของผู้ป่วยแต่ละราย
 5. ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศและระบบกรองอากาศ
 6. ห้องน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
 7. ทำความสะอาดห้องพักทุกวัน วันละ  2 ครั้ง

กิจกรรม

 1. กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
  ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด
 2. กิจกรรมออกกำลังกายช่วงเช้าของทุกวัน
  กิจกรรมนันทนการอื่นๆ ตามสมควร
 3. กิจกรรมทางศาสนาทุกวันเสาร์ และมีการตักบาตรเป็นประจำ
รับดูแลผู้ป่วยโรคพาคินสัน
รับดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ความปลอดภัย

 1. ระบบรักษาความปลอดภัยโดยกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชม.
 2. ระบบป้องกันอัคคีภัย โดยมีสัญญาณเตือนภัย
  และมีแผนซ้อมหนีไฟ

ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง

พญ จิราพร สุจจานันท์

ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง