senior
ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์รับดูแลผู้ป่วย ศูนย์พักฟื้น สถานพักฟื้น  
ดูแลผู้สูงอายุ

ห้องพักรวม

 1. ห้องรวมขนาด 5 เตียง พร้อมผ้าม่านกั้น
 2. เตียงผู้ป่วยชนิดมีราวกั้นข้างเตียง
 3. ตู้เก็บของหัวเตียง
 4. กริ่งสัญญาณฉุกเฉิน
 5. เครื่องปรับอากาศพร้อมระบบกรองอากาศ
 6. โทรทัศน์
 7. ห้องน้ำรวม พร้อมเครืองทำน้ำอุ่น

ห้องพักคู่

 1. ห้องพักคู่ 2 เตียง พร้อมผ้าม่านกั้น
 2. เตียงผู้ป่วยชนิดมีราวกั้นข้างเตียง
 3. ตู้เก็บของหัวเตียง
 4. กริ่งสัญญาณฉุกเฉิน
 5. เครื่องปรับอากาศพร้อมระบบกรองอากาศ
 6. โทรทัศน์
 7. ห้องน้ำในห้อง

ห้องพักสาขา 1 จรัญสนิทวงศ์

สถานพักฟื้น

ห้องพักสาขา 1 จรัญสนิทวงศ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สถานพักฟื้นคนชรา ผู้ป่วยโรคพาคินสัน
ห้องพักสาขา 2 สวนผัก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ