senior
ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์รับดูแลผู้ป่วย ศูนย์พักฟื้น สถานพักฟื้น  

Senior Care Nursing Home

ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ คนชรา

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ผู้สูงอายุ

+++ เปิดบริการสาขาสวนผักแล้ว..วันนี้ +++

click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คนชรา ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยอัมพาต